„Пътешествие в миналото“– Ден Пети Етнографски музей на открито „Етър“ След невероятния ден, който прекарахме в Силистра и околията й, се насочихме към...