Многото лица на Берлин Винаги съм имала въображаем списък с мечтани дестинации, а отскоро вече е наличен и физически. Колкото обаче да е голям афинитетът...