Добрите момичета отиват в Рая, лошите момичета отиват в Амстердам, а аз отивам по музеи   Кой не знае Амстердам, кой не е чувал (много конкретни неща)...