Какво бихте направили, ако си имахте цял остров? Е, Брендън Гримшоу със сигурност е измислил най-добрият начин да...